Hình phạt thập giá | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Hình phạt thập giá | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Ngày đăng: 30/03/2023 05:26 PM
Lượt xem: 330

  HÌNH PHẠT THẬP GIÁ

  Năm 2004, bộ phim Cuộc khổ nạn của Chúa đã gây tiếng vang lớn không chỉ vì doanh thu phòng vé cao bất ngờ, mà điều quan trọng hơn đó là cảnh tượng Đức Giê-su chịu đóng đinh đã đánh động tâm hồn nhiều người, đưa họ trở về với Thiên Chúa. Diễn viên Jim Caviezel, người thủ vai Đức Giê-su, đã chia sẻ :

  “Từ xưa tới nay, chưa ai được chứng kiến nỗi cực hình của Chúa chân thật đến như vậy. Lần này là cuộc khổ nạn thực tế nhất đang diễn ra.”

  Khi ở trên thập giá, tôi mới biết rằng trong sự đau khổ của Chúa, có ơn cứu độ cho chúng ta. Mỗi chúng ta phải vác thập giá của chính mình. Có một cái giá cho đức tin và cho sự tự do của chúng ta. Tôi đã thực sự bị đánh đập, bị đòn roi, bị đóng đinh.”

  Trong Tuần Thánh này, để giúp nhau chiêm ngắm Đức Ki-tô chịu đóng đinh, chúng ta sẽ tìm hiểu về HÌNH PHẠT THẬP GIÁ qua ba điểm sau đây :

  - Nguồn gốc của hình phạt thập giá.

  - Đức Giê-su chịu đóng đinh và chết trên thập giá.

  - Ý nghĩa của thập giá Đức Giê-su.

  Giỏ hàng (0)